Odběr vzorků

ODBĚR KRVE 

  • do odběrové zkumavky
  • na tampón 
1. Krev pro DNA analýzu odebírejte zásadně do roztoku 0,5 M EDTA. Žádný jiný protisrážlivý prostředek nepoužívejte!! 

2. Odběr krve u ptáků se provádí nejlépe z brachiální žíly (vnitřní plocha křídla v místě ramenního kloubu), příp. bříška prstů. Stačí 2-3 kapky krve do zkumavky, resp. nechat nasáknout tampón cca do poloviny. Na desinfekci v místě vpichu v žádném případě nepoužívejte jiný přípravek nežli čistý líh (lékárenský, ethanol). Stopy desinfekčních látek ve vzorku mohou inhibovat analýzu!

    
3. Zkumavku důkladně uzavřete, obsah protřepejte tak, aby se krev smísila s protisrážlivým roztokem. 

4. Zkumavku, resp. tampón označte na štítku číslem kroužku vyšetřovaného jedince, příp. pořadovým číslem, které se shoduje s označením vzorku na žádance.

5. Zkumavku, resp. tampón poté vložte spolu s vyplněnou žádankou do zesílené obálky a zašlete na adresu laboratoře. Nejlépe  jako doporučený dopis.

 

 

 !!! Při  odběru pro analýzu DNA je absolutně nezbytné zabránit jakémukoliv kontaktu vzorků od různých jedinců, nutno použít vždy novou, sterilní jehlu na odběr !!!