Odběr vzorků

ODBĚR KRVE (ptáci, psi, kočky, koně, hospodářská zvířata)

  • do odběrové zkumavky
  • na tampón 
1. Krev pro DNA analýzu odebírejte zásadně do roztoku 0,5 M EDTA. Žádný jiný protisrážlivý prostředek nepoužívejte!! 

2. Odběr krve u ptáků se provádí nejlépe z brachiální žíly (vnitřní plocha křídla v místě ramenního kloubu), příp. bříška prstů. Stačí 2-3 kapky krve do zkumavky, resp. nechat nasáknout tampón cca do poloviny. Na desinfekci v místě vpichu v žádném případě nepoužívejte jiný přípravek nežli čistý líh (lékárenský, ethanol). Stopy desinfekčních látek ve vzorku mohou inhibovat analýzu!

    Odběr krve u ostatních druhů zvířat doporučujeme konzultovat příp. odebrat veterinárním lékařem. Množství krve potřebné pro analýzu se pohybuje okolo 0,5 ml.

3. Zkumavku důkladně uzavřete, obsah protřepejte tak, aby se krev smísila s protisrážlivým roztokem. 

4. Zkumavku, resp. tampón označte na štítku číslem kroužku vyšetřovaného jedince, příp. pořadovým číslem, které se shoduje s označením vzorku na žádance.

5. Zkumavku, resp. tampón poté vložte spolu s vyplněnou žádankou do zesílené obálky a zašlete na adresu laboratoře. Nejlépe  jako doporučený dopis.

 

ODBĚR STĚRU BUKÁLNÍ SLIZNICE (psi, kočky)

1. Na odběr vzorku od 1 jedince použijeme dva sterilní kartáčky.

2. Roztrhnete papírový obal, na opačném konci než je kartáček. Uchopíte kartáček za plastovou tyčinku a po dobu cca ½ minuty kruhovými pohyby a mírným tlakem na sliznici lící vytíráte jedinci tlamu (můžete střídat strany). Cílem je zachytit na kartáček buňky sliznice dutiny ústní.

3. Kartáček vložíte zpět do papírového obalu. Kartáček se nesmí ničeho dotknout, nikde jej před vsunutím zpět do obalu neodkládejte. 

4. Kartáčky poté vložte spolu s vyplněnou žádankou do zesílené obálky a zašlete na adresu laboratoře. Nejlépe  jako doporučený dopis.


ODBĚR SRSTI resp. ŽÍNÍ (psi, kočky, koně, hospodářská zvířata)

1. Srst i žíně je nutno vytrhat i s chlupovými cibulkami. Nestříhat.

2. Odebraný materiál vložte do igelitového sáčku, nejlépe se „zipem“ a popište identifikačními údaji.

3. Sáček se vzorky vložte s vyplněnou žádankou do zesílené obálky a zašlete na adresu laboratoře. Nejlépe  jako doporučený dopis.

 

 !!! Při  odběru pro analýzu DNA je absolutně nezbytné zabránit jakémukoliv kontaktu vzorků od různých jedinců, nutno použít vždy novou, sterilní jehlu na odběr !!!